Articles

Volume 27, Number 3, 83-121, June 2014

[Original Article]

 • Hyuk Kwon*, Seong-Soon Hwang*, Won-Jong Choi*†, Jae-Hwan Lee**, Jae-Hak Kim**
  권 혁*, 황성순*, 최원종*†, 이재환**, 김재학**
 • 2014; 27(3): 90-95
 • Su-Hong Seo*, Jin-Woo Choi*, Hyung-Joong Joo*, Jeong-Hun Nam*, Soon-Jong Yoon**†
  서수홍*, 최진우*, 주형중*, 남정훈*, 윤순종**†
 • 2014; 27(3): 103-108
 • Dong-Jun Kwon*, Zuo-Jia Wang*, Jin-Young Choi*, Pyeong-Su Shin*, En-Seon Lee**, Joung-Man Park*†
  권동준*, 왕작가*, 최진영*, 신평수*, 이은선**, 박종만*†
 • 2014; 27(3): 109-114
 • Vu-Giang Nguyen**, Hae-Jun Kang*, Sang-Yong Kang*, Da-Woon Jung*, Jin-Whoan Ko*
 • 2014; 27(3): 115-121